സപ്ലൈകോ: വാട്‌സാപ്പ് വഴി സാധനങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യാം

news image
May 11, 2021, 8:59 am IST

കോഴിക്കോട് : ലോക്ഡൗൺ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സപ്ലൈകോ കുടുംബശ്രീയുമായി ചേർന്ന് ജില്ലയിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത വിൽപ്പനശാലകളിലൂടെ അവശ്യവസ്തുക്കൾ വീട്ടിലെത്തിക്കും.

ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വാട്‌സാപ്പ് നമ്പർവഴി സാധനങ്ങൾ ഓർഡർചെയ്യാം. സൂപ്പർമാർക്കറ്റിന്റെ പേര്, വാട്‌സാപ്പ് നമ്പർ എന്നീ ക്രമത്തിൽ: ചെറുവണ്ണൂർ സപ്ലൈകോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് – 9946052299, പീപ്പിൾസ് ബസാർ കോഴിക്കോട് 9847201786, എൻ.ജി.ഒ. ക്വാർട്ടേഴ്‌സ് സപ്ലൈകോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്, കോഴിക്കോട് – 8304822437, പൂനൂർ സപ്ലൈകോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് – 9605562689, നരിക്കുനി സപ്ലൈകോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് -9645623264, കൊയിലാണ്ടി സപ്ലൈകോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് -9961733987,

പയ്യോളി സപ്ലൈകോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് – 9946652288, ബാലുശ്ശേരി സപ്ലൈകോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് – 9496900360, വടകര സപ്ലൈകോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് – 8086207511.

കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി കോവൂർ സപ്ലൈകോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് www.ellokart.com മായി ചേർന്ന് സാധനങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിക്കും.

Get daily updates from payyolionline

Subscribe Newsletter

Subscribe on telegram

Subscribe