തുറശ്ശേരിക്കടവ് ‘ഒലീവ് ലൈബ്രറി ആന്‍റ് ചാരിറ്റി’ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

പയ്യോളി:  ഒലീവ് ലൈബ്രറി ആന്‍റ്  ചാരിറ്റി തുറശ്ശേരിക്കടവിന്റെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടന കർമ്മം  കാട്ടുകണ്ടി കുഞ്ഞബ്ദുള്ള നിര്‍വഹിച്ചു.  വേങ്ങോട്ട് അബ്ദുറഹിമാന്റെ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു.  സാഹിത്യകാരനായ  ഇബ്രാഹിം തിക്കോടി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. പയ്യോളി നഗരസഭ  പതിനഞ്ചാം...

Thurayoor

Sep 6, 2022, 12:14 pm GMT+0000